KVKK

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Dijital Yuva Dijital Pazarlama ve Eğitim Ajansı (“Dijital Yuva”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Dijital Yuva olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), kullanıcılarımızın ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır.

Dijital Yuva, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, web sitemiz ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Dijital Yuva, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLER:

 • Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, özgeçmişte yer alan bilgiler
 • İletişim Verileriniz: e-posta, cep telefonu numarası
 • Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri
 • İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri
 • Risk Yönetimi Verileri: IP adresi
 • Mesleki Deneyim Verileriniz: Alınan eğitimler, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, referanslar, teknik bilgiler, özgeçmişte yer alan bilgiler

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

4.1. Kullanıcılar ile kariyer amaçlı iletişim kurulabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rıza

4.2. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rıza

4.3. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 5. Açık rıza

4.4. Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4.5 ​​​​​​​Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4.6. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Lokasyon, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi, Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki Sebepler:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

​​​​​​​5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:

 • Kullanıcıların kariyer başvurularına yanıt verilmesi amacıyla ilgili kişilere
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli üçüncü kişilere
 • İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara
 • Şirket yönetim süreçleri ile istatiksel çalışma ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Dijital Yuva’nın hissedarları, yöneticileri ve iştiraklerine
 • Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine
 • Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza
 • Web sitesi için teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kullanıcılar, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi [info@dijitalyuva.com] adresine iletebilirler.

Taleplerinizi Dijital Yuva’ya iletmeniz durumunda Dijital Yuva talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, Dijital Yuva’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [info@dijitalyuva.com] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

Dijital Yuva işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Dijital Yuva tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Hizmet Destek Formu

Hemen bizimle iletişime geçin ve birlikte sınırları zorlayalım!